Διαχείριση Προορισμού

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες όπως:

  • Διαμονή σε Συνεργαζόμενα Ξενοδοχεία της Ρόδου
  • Μετακινήσεις
  • Οργάνωση Εκδρομών
  • Διεκπεραίωση Εργασιών σε Κρατικούς Φορείς
  • Αντιμετώπιση Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης (π.χ. πρόβλημα υγείας επιβατών)